जन प्रतिनिधि

Buddhi Kiran Rai

अध्यक्ष

ईमेल: buddhikiranrai6@gmail.com
फोन नं: ९८५११८७११६
जुनिता माया मगर

उपाध्यक्ष

ईमेल: junitamagar987@gmail.com
फोन नं: ९७५३००९७१०