जन प्रतिनिधि

Buddhi Kiran Rai

अध्यक्ष

ईमेल: buddhikiranrai6@gmail.com
फोन नं: ९८५११८७११६
जुनिता माया मगर

उपाध्यक्ष

ईमेल: junitamagar987@gmail.com
फोन नं: ९७५३००९७१०

प्रवक्ता

ईमेल: nimrajtamang9@gmail.com
फोन नं: ९८४१०६०५३४