ग्यालरी

माप्य दुधकोशी गाँउपालिकाको सम्मानित दोस्रो गाउँ सभाको समउद्घाटन पानसमा बत्ति बाल्दै अध्यक्ष ज्यू । 

मिति: 06/26/2018 - 12:03
दोस्रो गाउँ सभाको समउद्घाटन

गाउँ कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित सदस्य ज्युहरु सफथ लिनुहुँदै ।

मिति: 12/13/2017 - 18:31
junita magar