कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गोपाल शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन gpaudelsharma1@gmail.com ९७५३००२८२८
जाेनाथन राई इन्जिनियर प्राविधिक john.rai@gmail.com ९८४०८३८७७९
सोनाम बोम्जन तामाङ सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि ito.mapyadudhkoshimun@gmail.com ९८६०८७५८५६
पशुपति पोखरेल ना.सु प्रशासन ९८५२८५११६६
यादव प्रसाद धमला ना.सु प्रशासन yadabdhamala477@gmail.com ९८४२९०५२६६
विनोद आचार्य ना.सु प्रशासन stalinbinod73@gmail.com ९८४२९३०६९२
तिर्थ कट्टेल अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा परिक्षण
सिता राम थापा सिता राम थापा सह लेखापाल लेखा ९८५२८५७०००
जितेन्द्र कुमार यादव हे.अ. (छैँटौ) स्वास्थ्य
प्रविन झा हे.अ. (पाँचौ) स्वास्थय prabinjha42@gmail.com 9840136228
रोशन राई सव इन्जिनियर प्राविधिक roshan.rai1282@gmail.com ९८६२९२७९६३
सुशिला धिमिरे खरिदार महिला तथा वालवालिका sushila2043@gmail.com ९८६२९७९२३२
सृजना चौधरी खरिदार प्रशासन srijana608@gmail.com ९८६८५७०६६८
सूर्य मगर सव ओभरसियर प्रविधिक sunwozmagar@gmail.com ९८६८६८५८२४
राज कुमार राई सव ओभरसियर प्रविधिक rairajkumar984@gmail.com ९८६२८५५४५७
कल्पना राई सव ओभरसियर प्रविधिक kalpana.rai2053@gmail.com ९८६०४१४९२२
जेनि मगर सव ओभरसियर प्रविधिक ९८६२९९६८२५
सरला राई अ.कमप्युटर अपरेटर सुचना प्रविधि ९८४०३१५१९७
प्रेम लामिछाने नायव प्राविधिक सहायक (पशु) पशु ९८६२८३१६३८
दिपेन्द्र बस्नेत नायव प्राविधिक सहायक (पशु) पशु ९८६२९५२६६७
संजय बस्नेत नायव प्राविधिक सहायक (कृषि) कृषि ९८४२९३८०४७
खड्क राज धिमिरे नायव प्राविधिक सहायक (कृषि) कृषि ९८४९२४९८४८