FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समिति कार्यविधि ७५/७६ 07/16/2018 - 13:32 PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी , २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:26 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी , २०७५
करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/16/2018 - 13:20 PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/13/2018 - 15:28 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५
स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/13/2018 - 15:18 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/13/2018 - 11:43 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
गाँउपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 04/16/2018 - 16:00 PDF icon गाँउपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली
बिनियोजन ऐन ७४/७५ 04/16/2018 - 15:46 PDF icon बिनियोजन ऐन
आर्थिक ऐन ७४/७५ 04/16/2018 - 15:43 PDF icon आर्थिक ऐन
स्तानिय तहको शासन संचालन आदेश, २०७३ ७३/७४ 04/16/2018 - 10:56 PDF icon स्तानिय तहको शासन संचालन आदेश, २०७३

Pages