FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्वन्धी सुचना!!

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती सम्वन्धी सुचना!!

दस्तावेज: 

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायीक विद्यालयहरु सवैलाई कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना!!! प्रस्ता

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायीक विद्यालयहरु सवैलाई कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना!!!

दस्तावेज: 

साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमको आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सुचना । थप जानकारीको लागि पशु सेवा शाखा ९८६२९५२६६७ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमको आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सुचना । थप जानकारीको लागि पशु सेवा शाखा ९८६२९५२६६७ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

दस्तावेज: