ई बिडिङको लागि निमन्त्रणा गरिन्छ ।

दस्तावेज: 

भूकम्प पूननिर्माण अन्तरक्रिया तथा अनुगमन कार्यक्रममा सहभागि भईदिनुहुन ।

भूकम्प पूननिर्माण अन्तरक्रिया तथा अनुगमन कार्यक्रममा सहभागि भईदिनुहुन अनुराेध छ ।

विज्ञापन नं ३, सव अाेभरसियर करारकाे लागि नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

विज्ञापन नं ३,  सव अाेभरसियर करारकाे लागि  नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: